Årsmøte

Som kjent ble Treningscamp stiftet som egen forening 25. april 2013. Mer om dette kan du lese her.

Det nærmer seg når tiden for årsmøte, som vil bli avholdt onsdag 26. februar 2014 kl. 18.30. Stedet er Skøyen kirke, valgt slik at vi kan løpe til onsdagstreningen kl. 20.00.

Sakslite:
1. Behandling av årsmeldingen for 2013.
2. Behandling av regnskapet for 2013.
3. Behanding av innkomne forslag.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Vedtak av budsjett for 2014.
6. Valg av
a) leder, nestleder og økonomiansvarlig
b) to styremedlemmer
c) valgkomité.

Det er bare medlemmene som har stemmerett på årsmøte. Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her!

Medlemmene har tidligere fått innkallingen på e-post. Fullstendig saksliste med årsmeldingen, regnskapet og forslag til budsjett vil bli sendt ut senest én uke i forveien.

PS: I forbindelse med at Treningscamp ble stiftet som egen forening, registrerte vi oss i Frivillighetsregistreret og ble dermed "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping. Støtt og med din grasrotandel - les mer her!

Kommentarer