Styre og stell

Fire år etter at Siri Slotterøy Johnsen startet Treningscamp våren 2009, ble Treningscamp formelt stiftet som forening 25. april 2013. Hensikten med å stifte en forening var å gjøre Treningscamp til en mer solid aktør å forholde seg til, og for å få flere til å være med å dra lasset.

Treningscamp har som vedtektsfestet formål å gjøre kvinner og menn i Oslo og omegn mer aktive, blant annet gjennom å tilby organisert, uformell og uforpliktende løpetrening i fellesskap. Aktivitetene er imidlertid åpne for alle som møter opp på de organiserte treningene - også for ikke-medlemmer. Hele vedtektene kan du lese her.

Styret - som er valgt frem til årsmøtet i 2019 - består av:

Inga Bjelland Nyvoll, leder
Eva Marie Bakke, nestleder
Jens Nesbø, økonomiansvarlig
Stian Aas, medlem
Maiken H. Braarud, medlem
Jorunn Tyssø, vara

Valgkomiteen består av:
Claus Håvik
Gøril Huse
Siri Slotterøy Johnsen

I tillegg er det mange campere er med på å gjennomføre treningene, arrangerer løp og bidrar ellers.

Kommentarer