Medlemskontigent 2016

Endelig er tiden kommet for en formell fornyelse av medlemsskapet i Treningscamp! Vi har sendt ut mail med betalingsoppfordring. Hvis du ikke har fått mail, kan du selvfølgelig likevel melde deg inn her! Nytt av året er at vi har Vipps! Morsommere blir det ikke å betale medlemskontigenten!

Det er fullt ut frivillig å være betalende medlem av Treningscamp. Du er like velkommen på trening enten du har betalt medlemsavgift eller ikke. Noen fordeler er imidlertid forbeholdt betalende medlemmer: du får stemmerett og er valgbar til tillitsverv i foreningen. Og i tillegg (og kanskje enda gjevere), i andre halvdel av januar 2017 arrangerer vi et event eksklusivt forbeholdt betalende medlemmer.

Vi er glade for alle betalende medlemmer vi har! De som betaler innen fristen 7. desember er med i trekningen av en uttrekkspremie!

(Enkelte har ikke klart å vente med å betale, og har derfor ikke fått mail i dag. Dette gjelder Karin, Nina, Sam Gustaf, John, Annette og Maiken).


Kommentarer