2015 statistikk og lek med tall

Det var 53 uker i 2015, men bare 52 onsdager. Det har vært noen campere der hver eneste onsdag kl 20:00. En gang var det klubbmesterskap. Det har også vært 52 mandager. 51 av dem har det vært arrangert mandagsbakker. En gang var det årsmøte med løping, men jeg vet noen sprang opp den dagen også. Langturer har det blitt arrangert 22 lørdager, og en søndag.

Ifølge egenregistreringen har det vært 94 unike personer med på treningene. Tilsammen har de vært med på 856 treninger som blir 9,11 ganger per pers eller 0,17 treninger per uke. Jeg savner navnene på noen gjengangere, så vi har minst vært 100 stk, sannsynligvis langt flere.

På de 23 langturene er det 23 som har registret at de har vært med tilsammen 92 ganger. Det gir et snitt på 4 langturer på pers, men jeg ser av listen at mange har glemt å registrere seg.

Topp 5 på langturene:
NavnLangturer
kari 15
lise marit 15
claus 11
john 9
vemund 6
 

På de 52 mandagene har 49 personer løpt tilsammen 225 ganger. Det gir et snitt på 4,6 mens medianen er bare 2. Så det er vel noen som drar snittet opp.
Topp 6 på mandagsbakkene, siden det er delt 5. plass:
NavnMandagstrening - bakkeintervaller
claus41
trygve30
kari16
karin14
john13
vemund13
 

På 52 onsdager har hele 80 individer registrert at de har løpt 539 ganger, som gir et snitt på 4,7, men her også er det nok noen som trekker opp snittet da median bare er 2,5. 
Topp 5 på onsdagene er:
NavnOnsdagstrening - Frognerparken
lise marit38
claus36
vemund28
per kristian28
kari27
 

I 2015 har det altså vært 127 fellestreninger totalt, eller 2,44 i snitt pr uka.
Topp 5 totalt blir da:
NavnTotaltSnitt per uke
claus881.69
lise marit 611.17
kari 581.12
john 470.90
vemund 470.90

Det var altså på bakgrunn av egenregistreringa. Ikke alle vil registrere seg, og noen glemmer det bare. Jeg har nok en liten fordel med tilgang til arket, så jeg kan sjekke om jeg har glemt å registrere meg. 

Onsdag er fremdeles den mest populære økten. Både i individer og i antall deltakelser.
LangturerMandagsbakkerParkonsdager
Deltakelser92225539
Individer234980
Snitt4.004.596.74
Median222.5
Deltakelser i % av total10.7526.2962.97
Individer i % av total15.1332.2452.63
 Ser vi på antall kilometer løpt nærmer lillebror mandagsbakkene seg, siden vi løper dobbelt så langt. Det er riktignok ikke alltid alle løper hele veien opp og ned. Ca 8258,5 km har vi registrert at vi har løpt i fellesskap.    


LangturerMandagsbakkerParkonsdager
km per økt15156.5
sum km1 3803 3753 503.5
% av total16.7140.8742.42
Høydemeter per økt
4605
Sum stigning
103 5002 695


Vi har prøvd å telle dere i tillegg. Da bare antall per trening. Ifølge tellinga har det vært 1118 deltakelser, men det er store hull. Delvis fordi vi ikke starta før i april, men også fordi vi som teller er like glemske til å registrere. Det er lettere med mandagene og langturene for da kan man alltids gå tilbake til bildene og telle. Men ikke alle vil være med på bildene heller. 

Gjennomsnittlig avvik mellom egenregistreringen og trenerregistreringen er på 0.55. Hvis vi bruker tallet på alle egenregistreringene får vi 1556 deltagelser, men sammenligner vi med fasiten der vi har en ender vi opp med 111 færre en det egentlig var.  Hvis vi prøver å ha et forholdstall per økt får vi litt flere deltakelse 1580, og mindre avvik 99. Enda litt mindre avvik får hvis vi skiller mellom lav og høy sesong. Hvis vi bare justere forholdstallet til avviket forsvinner får vi 1728 deltakelser, og hvis vi bruker samme forholdstall på individer får vi 190. Så et sted mellom 170-190 individer har vært med på mellom 1556-1728 treninger. Høres det sannsynlig ut?  

MetodeEstimert antall deltakelserAvvik fra trenerneEstimert antall individerForholdstall
Snittforhold1556-1111710.550
Forhold per økt1580-99170La:0.58, On:0.53, Ma:0.55
Høy og lav sesong1585-91170Lav:0.59, Høy:0.52
Justert til 0 avvik172801900.4955
 


Ellers kan man oppdage mange rare ting når man summerer opp og sammenligner egenregistering med trenertelling. Ifølge egenregistreringen har vi hatt 54 mandager, 59 onsdager og langturer på 28 forskjellige datoer i 2015.  Jeg fant også en tur som ingen ville vedkjenne seg at de var med på. Denne langturen i februar hadde ingen registrert seg på, men Lise Marit hadde notert at 11 var med. Til og med jeg var avbildet.Kommentarer