Lisens - tilslutning til friidrettsforbundet?

På bakgrunn av tilbakemeldingene har styret besluttet at det ikke er grunnlag for å gå videre med et forslag til årsmøtet om tilslutning til Friidrettsforbundet. - Takk for alt engasjementet!


Mange campere har fått med seg og engasjert seg i diskusjonen om innføring av lisens for å delta i mosjonsløp. Lisensen blir innført fra 1. januar 2014 og gjelder for løp i regi av Norges Friiidrettsforbund.

Det kan kjøpes enganslisens for det enkelte løp. Prisen varierer fra 20,- til 50,- avhengig av startkontingenten:

 • 20,- ved kontingent under 100,-
 • 30,- ved kontingent mellom 100,- og 250,-
 • 40,- ved kontingent mellom 250,- og 400,-
 • 50,- ved kontingent over 400,-

Medlemmer i klubber tilsluttet friidrettsforbundet kan alternativt kjøpe helsårslisens som gjelder for alle løp. Helårslisensen koster 375,-. Både engangslisensen og helårslisensen har en forsikringsdel. Mens forsikringen knyttet til engangslisensen bare gjelder for det enkelte løp, gjelder forsikringen knyttet til helårslisensen også under trening, og har noe bedre dekning, blant annet ved at den omfatter belastningssakder. Mer informasjon finnes på friidrett.no/lisens.

Lisenskravet reiser spørsmål om Treningscamp bør slutte seg til Norges Friidrettsforbund slik at medlemmene kan kjøpe helårslisens. Spørsmålet har flere sider, men før styret eventuelt går videre med saken, ønsker vi å kartlegge hvor mange campere som tror at de vil løse helårslisens via Treningscamp dersom dette blir mulig. Dette beror vel først og fremst på hvor mange løp man deltar på, slik at helårslisens blir billigst.

Dersom resultatet av undersøkelsen tilsier at styret bør gå videre med saken, vil den bli lagt frem på årsmøtet etter nyttår for endelig avgjørelse.

Undersøkelsen gjennomføres på Facebook. Også de som ennå ikke har meldt seg inn kan svare.

Som nevnt har spørsmålet om tilslutning til friidrettsforbundet flere sider, og vi åpner allerede nå for synspunkter, enten i kommentarfeltet her, på Facebook eller på e-post.

Kommentarer

 1. Hvor mye vil det koste å være medlem i TC om TC slutter seg til NFIF?

  SvarSlett
 2. Hei Silja

  Vi har ikke undersøkt om det vil tilkomme andre og nye utgifter dersom vi tilslutter oss NFIF. Det vil vi måtte gjøre til det eventuelle styrevedtaket, dersom en stor andel av medlemmene etterspør en slik tilslutning.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar