Gledelig parkjul!

Velkommen til julete intervaller i parken i kveld, til vanlig treningscamptid kl 20:00.

Tror det er isfrie veier å løpe på, så du kan legge brodder og pigger hjemme, og kanskje prøve helt nye julegavesløpeko?

Gledelig jul alle sammen!


Kommentarer