April: Endelig

Jeg velger meg april!Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!

Med disse ordene av Bjørnstjerne Bjørsnon erklærer jeg løpssesongen for offisielt åpnet.  

Kommentarer