Spørsmål & Svar: Makspuls

Spørsmål 1 om makspuls: Makspuls formelen 220-alder indikerer at makspulsen synker ett slag per år, gjør den det eller hopper den i større jafs hvert femte år f.eks?


Ragnar svarer: Jeg kjenner ikke til data om dette. Det er naturlig å tro at den synker jevnt og trutt, akselrert av sykdom og passivitet og evt. forsinket av fysisk aktivitet som "presser pulsen".

Makspuls-formelen har mest statistisk interesse. På grunn av store individuelle forskjeller blir den et svært upålitelig redskap for å bestemme "riktig arbeidspuls" for trening i de ulike intensitets-soner. Kvinner ligger gjennomsnittlig litt høyere enn menn. "Riktig arbeidspuls" for en bestemt intensitetssone kan f.eks. være 30-40 under makspuls. Da blir det stor sjanse for å bomme dersom du avviker mye fra gjennomsnittet. a) og b) nedenfor er svar tilpasset ulik grad av hvor alvorlig du tar treninga.

a) Jeg tar det ikke så alvorlig at jeg bryr meg om å teste min egen makspuls.
Bruk pusten som indikasjon,- kan du prate relativt lett og uanstrengt mens du løper så har du middels intensitet. Så snart du kjenner at du puster tyngre, må snakke i korte og "avklipte" setninger, så har du litt høyere intensitet. Det er altfor mange som har 10-20 % høyere eller lavere makspuls enn gjennomsnittet for den aktuelle aldersgruppa. Da har det lite for seg å bruke pulsklokke for å kunne holde seg innenfor "rett sone". (Blir som å ”skyte spurv med kaniner”, eller var det kanoner.)

b) Jeg synes det er viktig å treffe intensitetsnivået så nøyaktig som mulig for å få mest mulig effekt av treninga og bruker pulsklokke for å følge med.
Dersom du vil kjenne intensitetsnivået mer nøyaktig, og ha utbytte av den nøyaktighet som ei pulsklokke kan gi deg, så må du teste din individuelle maks-puls.

c) Hvordan skal jeg teste makspuls?
Det kan gjøres slik: 1) Du bør være opplagt og motivert for å presse deg litt. 2) Du bør varme opp grundig, minst 15 minutter og etter oppskrifta i svaret på forrige spørsmål. 3) Finn et sted med en jevn og slak motbakke, spesielt for de siste 2 minuttene av makspuls-testen, regn med å bruk minimum 4 minutter på hele testen. 4) Bruk det første minuttet til å komme deg opp i langkjøringstempo, det andre minuttet til "puste litt tungt-tempo", deretter skru tempoet sakte men sikkert opp til du ikke greier å øke mer og hold denne farten i ca. 1/2 minutt. Bruk sluttpulsen som din maks-puls. Dersom du er usikker på om dette ble rett, så kan du teste deg igjen en måned seinere eller følge med hvor høyt du kommer i konkurranser hvor du føler at "nå fikk jeg tatt meg ut maksimalt".

Spørsmål 2 om makspuls: Makspuls kan ikke trenes, men indikerer nivået noe om form likevel - eller potensiale? Dersom man har svært høy makspuls har en da større pulsområde å trene i?


Ragnar svarer: Ordet "form" kan bety så mangt. Jeg regner med at du mener i betydninga "utholdenhet", eller evne til å holde høy løpefart på de distansene du nevner nedenfor. Dette er overførbart til andre lignende utholdenhetsidretter som roing, langrenn, sykkel, svømming osv. De fleste faktorer som har betydning for utholdenhet i denne betydninga er trenbare. Makspuls er en av faktorene som ikke er (eller er svært lite) trenbare. Men det er naturlig å tro at trening som "presser makspuls" kan forsinke den reduksjonen i makspuls som kommer med alderen. Makspuls sier lite eller ingenting om hvor god utholdenhet du har. Høy makspuls gir deg et større område å prestere i, så da hadde det jo vært fint om en kunne forsinke fallet i makspuls. Om det er slik vil uansett effekten være liten.

Kommentarer